Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Info / Gwybodaeth

 

-

Based in Wales, UK, we make hand designed and hand printed greetings cards, prints and gifts.

We design and hand screen print all of our products. 

Because of their hand made nature, each of our products is unique so may not always match the product images. 

Our card stock is recycled and all plastic packaging is recycled and/or biodegradeable.

-

O Gymru, rydym yn creu cardiau cyfarch, printiau ac anrhegion sydd wedi’u dylunio a’u hargraffu drwy waith llaw.

Rydym yn dylunio ac yn argraffu ein holl gynnyrch ein hunain.

Gan eu bod oll yn unigryw ac yn cael eu creu drwy waith llaw, weithiau ni fydd y cynnyrch yn union run peth â’r delweddau ar-lein.

Mae ein cardiau wedi eu hailgylchu ac mae’r holl becynnau plastig wedi eu hailgylchu a/neu’n bioddiraddiadwy.

-

Our Etsy page

Ein tudalen Etsy

jbananashandmade@gmail.com

Twitter @jbhandmade

Instagram joeybananashandmade

Using Format