Cart 0

New / Newydd:
Bwci-Blocs.

More / Mwy…

 
Blocks_featured2_1.jpg

Hello, we’re
Joey Bananas /
Helo ni yw
Joey Bananas.

Joey Bananas began in June 2018. Our mission is to create bright, bold, eco-friendly, handmade Welsh crafts. Working in both Welsh and English, our aim is to bring a splash of colour to the lives of our customers and make them feel good. As a small team, we design and screen-print our handmade Joey Bananas products, so each one is unique.

Gwnaeth Joey Bananas ddechrau ym Mehefin 2018. Ein nod yw i greu crefftau lliwgar, eco-gyfeillgar o waith llaw. Yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg, rydyn ni eisiau dod â fflach o liw i fywydau ein cwsmeriaid a chodi calon. Fel tîm bach, rydyn ni’n dylunio ac yn printio ein cynnyrch Joey Bananas o waith llaw, felly mae pob un yn unigryw.

Visit our shop /
Ymweld â’r Siop.

Shop now / Siopa nawr

 
Stuff_featured.jpg

Hand made in
Wales /
Gwaith llaw
o Gymru.

From wood-working to sewing, we create our handmade products from scratch, so each one is unique. It’s hard work but very satisfying to see the finished product and know we created it through each stage. We also want to be original and bringing our own ideas to life ourselves means we’re not like anyone else.

O waith pren i wnïo, rydyn ni’n creu ein cynnyrch o waith llaw ein hunain, felly mae pob un yn unigryw. Mae’n waith caled, ond yn deimlad gwych i weld y cynnyrch gorffenedig a gwybod mai ni wnaeth ei greu e o’r dechrau i’r diwedd. Rydyn ni hefyd eisiau bod yn wreiddiol ac mae rhoi ffurf i’n syniadau ein hunain yn golygu ein bod ni’n wahanol i bawb arall.

Meet Bwci-Bo! /
Cwrdd â Bwci-Bo!

More / Mwy…

 
bwci_featured.jpg