The Making of a Monster: Bwci-Blocs / Creu Creadur: Bwci-Blocs

blog_blocs_wide.jpg
 

Our Bwci-Blocs are our first foray into wooden toy making. We hand make each set ourselves from solid beech wood and hand print using water based eco-friendly inks.

We wanted to make some ‘old school’ wooden toys and thought our monster characters would make great stacking blocks. In a disposable world, we hope the Blocs will be treasured and be passed down generations.

The blocs are double sided and are designed to be swapped around and stacked in various different layouts to create a range of different monsters, like the paper games we played in the 80s. There are 3 blocks in each set but put two sets together for maximum monster fun.

Y Bwci-Blocs yw ein tegannau pren cyntaf. Rydyn ni’n creu pob set ein hunain o bren ffawydd cadarn. Rydyn ni’n printio drwy waith llaw ac yn defnyddio inc eco-gyfeillgar o sylfaen dŵr.

Roedden ni eisiau gwneud tegannau pren fel oedd gennym ni’n blant. Cawson ni’r syniad y byddai ein bwysfilod yn gweddu’n dda fel blociau stacio. Mewn byd lle rydyn ni’n taflu pethau i ffwrdd, rydyn ni’n gobeithio bydd y Blocs yn cael eu trysori a’u cadw ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Mae’r blociau’n ddwy ochrog ac wedi’u dylunio i gael eu newid a’u stacio mewn amryw o ffyrdd i greu gwahanol greaduriaid. Yn union fel y gemau papur roedden ni arfer eu chwarae’n yr 80’gau. Mae yna dri bloc mewn set, ond rhowch ddwy set gyda’i gilydd i gael y gorau o’r Bwci-Bos.

 
We wanted to make ‘old school’ wooden toys using our monster characters.”

”Roedden ni eisiau gwneud tegannau sy’n cael eu trysori a’u cadw ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

The toys are also CE tested which means we drowned them, burnt them and dropped them from a height. These tough little creatures passed all the tests with flying colours. So, you can rest assured that the toys are safe to play with as well as being good fun.

Each set of blocs is designed, handmade and tested by us. See our ‘making of’ photos below.

Mae’r tegannau wedi cael profion CE sy’n golygu ein bod wedi eu boddi, eu llosgi a’u gollwng o uchder. Gwnaeth y creaduriaid bach glew lwyddo ymhob prawf. Felly gallwch chi fod yn hyderus bod y tegannau’n ddiogel ac yn llawn sbri hefyd.

Mae pob set o flociau wedi’u dylunio, eu gwneud o waith llaw ac wedi eu profi gennym ni. Edrychwch ar ein lluniau ‘creu’ isod.

 
We designed the blocs so that kids can ‘stack and swap’ and can create a range of different monsters.”

”Mae’r blociau wedi’u dylunio i gael eu newid a’u stacio mewn amryw o ffyrdd i greu gwahanol greaduriaid.
 
Joey Bananas