Meet Bwci-Bo! / Cwrdd â Bwci-Bo!

blog_bwci_wide.jpg
 

The Bwci-Bo, (Book-ee-Boh), our main product line, is inspired by the Celtic name ‘Bwci’ (‘Bogey’) and is a hobgoblin or a scary monster. We needed a uniquely Welsh name for our colourful creatures that was fun and not too hard to pronounce.  And so the Bwci-Bo universe was born. 

Our Bwci-Bos aren’t scary though. They’re mischievous little characters who love doughnuts, napping and singing. Good natured little critters, they’re happy to teach youngsters their Welsh ABC’s and improve their motor skills too. 

Dive into the Bwci-Bo’s colourful world, you’ll have a roar-some time.

Mae’r Bwci-Bo, ein prif gynnyrch, wedi ei ysbrydoli gan yr enw Celtaidd, ‘Bwci’ – ysbryd neu fwystfil brawychus. Roedden ni eisiau enw Cymraeg chwareus gyda hanes diddorol oedd hefyd yn hawdd i bobl ddi-Gymraeg ei ynganu. A felly ganwyd byd y Bwci-Bo.

Dyw ein Bwci-Bo ni ddim yn frawychus fodd bynnag. Mae nhw’n gymeriadau bach direidus sy’n hoffi donyts, cysgu a chanu. Creaduriaid bach cyfeillgar, mae nhw’n hapus i ddysgu’r Wyddor Gymraeg i blant bach a’u helpu i wella eu sgiliau echddygol hefyd.

Plymiwch i fyd lliwgar y Bwci-Bo, byddwch chi wrth eich bo-dd.

 
Joey BananasBwci-Bo!